De serie ‘Krachtige vrouwen wereldwijd’ zal elke twee weken online verschijnen in de aankomende twee maanden. Het doel is krachtige vrouwen van over de hele wereld uit te lichten. Deze week bespreken we senator Tammy Duckworth uit de Verenigde Staten.

Het politieke landschap in de Verenigde Staten kent vele inspirerende vrouwen met ieder een eigen uniek verhaal over hoe zij zijn gekomen op de plek waar ze nu zijn. Tammy Duckworth verdient zeker een plek op de lijst van sterke vrouwen wereldwijd. Haar kracht kun je niet alleen afleiden van haar politieke daden, maar wordt ook gereflecteerd in de manier waarop zij haar turbulente verleden heeft gebruikt om de wereld een betere plek te maken.

Duckworth is een voormalige helikopterpiloot uit het Amerikaans leger. In 2004 werd haar helikopter geraakt door een raket gedreven granaat. Dit incident had ernstige gevolgen en ze verloor haar beide benen en een deel van haar rechterarm door de explosie. Ondanks dit ingrijpende ongeluk nam zij geen ontslag en bleef actief als luitenant-kolonel. Ze kwam op voor veteranen en werd in 2012 genomineerd door  Obama voor US Assistant Secretary of Veteran Affairs. Ze besteedt bijzonder veel aandacht aan vrouwelijke veteranen, iets wat haar na aan het hart ligt. Haar verkiezing tot senator in 2016 is uniek om meerdere reden. Ten eerste is ze de eerste vrouwelijk senator die in kind kreeg terwijl ze actief lid was van het Senaat en is ze het eerste Senaatslid wat geboren in is Thailand.

Haar Aziatische achtergrond heeft het leven voor Duckworth en haar familie niet makkelijk gemaakt. De familie verhuisde naar Hawaii voor haar vaders werk en kwamen zo terecht in de Verenigde Staten. Op een bepaald moment was Duckworth zelfs gedwongen om aan de kant van de weg bloemen te verkopen.

Duckworth wil niet dat mensen haar als een slachtoffer zien vanwege haar verwondingen en prothese. We kunnen echter niet ontkennen dat haar tragische ongeval deuren heeft geopend voor Duckworth. Ze werd bijvoorbeeld uitgenodigd voor de State of the Union door Illinois senator Dick Durban.

Durban stelde voor dat Duckworth zich verkiesbaar moest stellen voor het Congres. Het was geen gemakkelijke weg en ze verloor de eerste keer. Haar aversie tegen de sponsoring cultuur in de Amerikaanse verkiezingen heeft niet ten nadele gewerkt. De tweede keer wist ze haar tegenstander wel te verslaan. Vier jaar later kwam ze in het Senaat voor Illinois.

Duckworth’s problemen die ze ervaart als vrouw hebben ook haar ogen geopend voor andere controversiële zaken waarmee families en werkende vrouwen mee te maken hebben. Op relatief late leeftijd werd zij pas moeder en dit heeft haar ogen geopend voor de dagelijkse obstakels die de combinatie van moederschap en werken met zich meebrengen. Het was voor Duckworth echter niet alleen een zaak van ‘je moet het ervaren om het te begrijpen’. Duckworth zette ook actieve stappen om (werkende) moeders te helpen: iets wat ze ook al had gedaan voor vrouwelijke veteranen. Een voorbeeld is de Friendly Airport for Mothers Act. Dit houdt in dat er verbeterde toegang tot zowel drinkwater als borstvoedingsplekken moet komen. Ook werd in de Senaat voor een resolutie gestemd die kinderen nu al vanaf 1 jaar toegang geeft tot het gebouw. Dit heeft vooral de symbolische waarde dat moederschap en carrière niet onverenigbaar moeten zijn.

Kortom, Duckworth’s prestaties zijn meer dan indrukwekkend. Duckworth’s pad naar de Senaat was niet eenvoudig, maar zij laat ons zien hoe wij allemaal moeten streven om het beste binnen onze capaciteiten te doen. Senator zijn is uiteraard niet voor iedereen weggelegd, maar de daadkracht van mensen zoals Duckworth laten wel zien dat inspanning beloond wordt. Duckworth liet haar afkomst, rolstoel of moederschap niet bepalen wat zij wel of niet kan doen. Haar dagelijkse inspanning om de infrastructuur, schoon water, banen en betaalbaar studeren mogelijk te maken voor iedere Amerikaan, zijn praktisch en pragmatisch zonder ruimte te laten voor een passieve, zwakke houding. Duckworth’s eigen leven is bewijs hiervan.