Dit artikel is onderdeel van een speciale editie over de Amerikaanse verkiezingen in november. Quang legt uit wat het effect van stemmen per post is. DEBAT publiceert een nieuw artikel op maandag, woensdag en vrijdag.

Miljoenen Amerikanen zullen dit jaar stemmen per post. Veel hebben al hun stembiljetten opgestuurd en deze liggen ofwel te wachten om geteld te worden op de verkiezingsdag of zijn al toegevoegd aan een telling. Daarnaast hebben veel Amerikanen een stembiljet aangevraagd en vullen deze mogelijk op dit moment in. Sommigen hebben daarentegen nog geen stembiljet ontvangen; hoe dit werkt, verschilt per staat waar de desbetreffende Amerikaan woont.

De mate waarin het Amerikaanse federale systeem sterk gedecentraliseerd is, betekent dat de macht om te bepalen hoe de verkiezingen verlopen – inclusief de nationale verkiezingen – volledig onder het gezag van de regionale overheid van de staat valt. Dit heeft als gevolg dat er een systeem is dat uit allerlei verschillende componenten bestaat en voor buitenstanders als complex en moeilijk te begrijpen, wordt gezien. Met de introductie van poststemmen als de nieuwe hoofdrolspeler tijdens de verkiezingen, en de pandemie die op de achtergrond doorgaat, hopen we uit te leggen dat deze verkiezing er wellicht meer uit zal zien net als één aan onze kant van de Atlantische Oceaan.

Niet een normale verkiezing

In het geval van een “normale” presidentsverkiezing, gaan de meeste Amerikanen naar de lokale stempost; op de eerste dinsdag van november in een schrikkeljaar; om hun stembiljet in te vullen met hun voorkeur voor de volgende president van de Verenigde Staten. Verschillende staten stoppen met stemmen op verschillende tijdstippen, waarbij opiniepeilingen over het algemeen het eerste sluiten aan de oostkust en het laatste aan de westkust van de Verenigde Staten.  

Vervolgens worden alle stemmen geteld tot een bepaald lopend totaal, waarna media en nieuwszenders uiteindelijk beslissen om de uitslag vast te stellen wanneer zij denken dat één van de kandidaten overduidelijk de leiding heeft genomen. Dit is echter een voorspelling, niet de officiële uitslag. De verkiezingen zijn meestal beslissend op dezelfde dag als wanneer de stemmen worden geteld, wat betekent dat wie de verkiezingen wint, bekend wordt rond middennacht. Dit zagen we in 2016 ook toen Hillary Clinton de volgende ochtend na de verkiezingsdag een toespraak hield na haar verlies. In de Verenigde Staten wordt de president niet gekozen door middel van de meerheid van alle stemmen, maar door de meeste stemmen in de meeste staten te winnen. Dit systeem heet het Kiescollege ofwel de United States Electoral College en hierin wordt het aantal stemmen per staat bepaald door het aantal zetels in het Congres. Zo heeft de staat Californië 53 leden van het Huis van Afgevaardigden en twee senatoren, wat een totaal van 55 stemmen geeft; waarbij alles in verhouding is naar de grootte van de bevolking per staat. Een kandidaat wint de stemmen van de staat wanneer er een meerderheid van alle stemmen van de Amerikanen zelf is in de staat. Om vervolgens de verkiezingen te winnen, zijn er tenminste 270 van de 538 stemmen nodig.         

Opgericht door de “Founding Fathers” van de Verenigde Staten als een systeem voor de geografische verdeling van de staten, is het Electoral College echter in recente jaren steeds vaker ter discussie gesteld. Dit vooral door de Democraten die aangeven dat het een oneerlijke manier is om zo een president te kiezen voor het land. Het lijkt namelijk dat de mate waarin een stem invloed heeft hoger is voor een Amerikaan die op het platteland woont, vergeleken met een burger uit de stad. Ter illustratie kan het voorbeeld genomen worden dat Wisconsin en New York dezelfde hoeveelheid stemmen hebben, terwijl Wisconsin een veel lagere bevolkingsdichtheid heeft. Hiernaast wordt ook de rol van de leden van het Kiescollege bekritiseerd; zij hebben namelijk geen recht om hun stem uit te brengen voor de president die zij als gekozen willen zien. Daar bovenop komt nog het argument dat het Kiescollege een oud systeem is dat niet voldoet aan de democratische standaard van “één persoon, één stem ”.

Dit gehele proces voegt een extra spanning toe aan de Amerikaanse presidentsverkiezing en is daarmee niet te vergelijken met andere verkiezingen op de wereld. Het is eigenlijk net een soort reality serie, maar dan iets wat zich daadwerkelijk echt afspeelt.

Stemmen per post

De verkiezing van dit jaar zal er vergeleken met voorgaande verkiezingen anders uit gaan zien. De laatste presidentsverkiezing die werd gehouden gedurende een pandemie was in 1920, net na de Spaanse Griep. Hierdoor is er geen recent voorbeeld om de huidige verkiezing mee te vergelijken. Toch blijven de basisprincipes van de verkiezing hetzelfde; het Kiescollege blijft en miljoenen Amerikanen zullen hun stembiljet invullen bij de lokale stempost in november. Wat het echter anders maakt is dat er dit keer een veel grotere hoeveelheid mensen zal gaan stemmen en de uitslag later bekend zal zijn, vergeleken met voorgaande verkiezingen; mogelijk zal dit dagen tot weken kunnen duren.

Toegankelijkheid van poststemmen

Steeds meer Amerikanen kunnen nu per post stemmen terwijl staten ondertussen het beleid uitbreiden wat betreft de manier van stemmen, tijdens deze huidige pandemie. Voorheen was het gebruikelijk dat slechts een bepaalde selectie mensen per post mocht stemmen – zij die ouder zijn dan 65, mensen die ziek zijn en Amerikanen die in het buitenland wonen of niet in hun staat van oorsprong. Nu is poststemmen echter toegestaan in de meeste staten en is hiermee een belangrijk component geworden in de Amerikaanse verkiezingen. Bijna één vierde van alle stemmen waren per post tijdens de verkiezingen in 2016 en dit jaar zullen dat er naar schattingen 80 miljoen zijn.

Nog een ander verdeeld systeem

Hoe de verkiezingen in iedere staat worden uitgevoerd, is grotendeels afhankelijk van het regionale bestuur en dat geldt ook voor het het stemmen per post. Tenminste driekwart van alle Amerikanen zal in staat zijn om een stembiljet per post te ontvangen, maar de toegankelijkheid hiervan verschilt daarbij ook per staat.

Negen staten en het District Columbia zullen grotendeels de verkiezingen per post uit laten voeren. Dit betekent dat iedere geregistreerde stemmer automatisch een stembiljet zal ontvangen voor de verkiezing. Drie van deze staten – Californië, D.C. en Vermont – zullen deze manier van stemmen voor het eerst in werking laten gaan komend november. De meeste van deze staten zijn Democratische bolwerken – wat de kans groot maakt dat Biden hier stemmen zal winnen.   

In 34 staten kunnen stemmers aangeven per post te willen stemmen in verband met het coronavirus en hoeven in sommige gevallen niet een verdere toelichting te geven. Enkele staten, zoals Delaware, sturen aanmeldingen om per post te stemmen naar alle burgers. In andere staten geldt dat er een aanvraag moet worden gedaan bij de lokale stempost om per post te kunnen stemmen. Dit zijn merendeels staten in het Midden-Westen en langs de Oostkust; tegelijkertijd zijn dit ook de staten die worden beschouwd als staten waarbij de uitslag van de verkiezing erg nauw kan lopen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat wie de winnaar van de presidentsverkiezing zal zijn, deze stemmen hoogstwaarschijnlijk heeft gewonnen.

De overgebleven vijf staten – Indiana, Louisiana, Mississippi, Tennessee en Texas zijn traditioneel gezien Republikeinse bolwerken, en stemmers hebben hier een andere reden dan het coronavirus nodig om niet fysiek te stemmen. Dit betekent dat de meeste stemmers in deze staten vooralsnog naar de stemposten moeten om te stemmen, wat betekent dat de kans groot is dat deze uitslag direct bekend zal zijn op de verkiezingsdag.

Verschillen wat betreft het opsturen van het stembiljet en wanneer deze geteld worden, verschilt ook per staat. Ongeveer de helft van de staten – een gevarieerde groep van politieke bolwerken – heeft het verplicht gesteld om het stembiljet voor of op de Verkiezingsdag binnen te krijgen. De andere helft, zo’n 66 procent van het totaal van de 538 electorale stemmen, heeft verplicht gesteld dat het stembiljet op of voor de Verkiezingsdag moet zijn opgestuurd, ontvangen mag later.

Staten die het hebben toegestaan dat de stembiljetten later worden ontvangen, hebben hier in het algemeen een week voor genomen, rekening houdend met vertraging per post. Dit is gezien de situatie betreft de financiering van de postservice rationeel, omdat president Trump de algehele financiering heeft stopgezet. Deze staten zullen uiteindelijk een belangrijke rol gaan spelen in de uitslag van de verkiezing en dit betekent dus ook dat de winnaar niet direct bekend is op de avond van de verkiezingen.

Voor stemmers die niet per post kunnen stemmen of liever fysiek stemmen voor de Verkiezingsdag, hebben alle staten op uitzondering van vier staten, een vorm van stemmen bedacht voor deze groep Amerikanen. In Mississippi en Missouri is hiervoor echter een reden nodig om vervroegd te stemmen. De andere twee staten, New Jersey en Oregon, staan toe dat personen vervroegd fysiek kunnen stemmen onder bepaalde voorwaarden aangezien daar de verkiezing volledig per post zal plaatsvinden.

Het poststemmen zal daarnaast ervoor zorgen dat het meer tijd in beslag neemt om alle stemmen te tellen. Opnieuw geldt hier dat de manier van tellen verschilt per staat en het beleid wat de desbetreffende staat heeft ingesteld. Sommige staten, zoals Florida, hebben wettelijk vastgesteld dat tellen voor de Verkiezingsdag is toegestaan – maar de meerderheid van de staten zal niet beginnen met tellen voordat de stemposten zijn gesloten. In 2016 duurde het een maand voordat de laatste stem was gesteld met zo’n 30 miljoen stemmen per post, met die tijdshoeveelheid en zo’n 80 miljoen stemmen per post dit jaar zullen we moeten zien hoe lang het deze verkiezing zal duren.

Hoe het werkt

Verkiezingsambtenaren controleren de stembiljetten door middel van een reeks grondige controles om te kijken naar wie ze gestuurd zijn, of ze ingevuld zijn en of ze naar de juiste stemmer zijn gestuurd. De registratie van een stemmer laat zien of een persoon het recht heeft om in de desbetreffende staat te stemmen en persoonlijke gegevens zoals de geboortedatum en burgerservicenummer kunnen bevestigen of het om een echt persoon gaat. Daarnaast verplichten de meeste staten stemmers om hun handtekening te zetten, welke vervolgens wordt vergeleken met hun handtekening in het systeem met alle informatie over de stemmers.

Voorgaande verkiezingen hebben laten zien dat de meest voorkomende reden is dat een stem wordt afgewezen te maken heeft met de handtekening van de stemmer. Het is belangrijk om de handtekening zo precies mogelijk te zetten en zelfs de plaats waar de handtekening wordt gezet, kan hierin van groot belang zijn. Menselijke fouten kunnen daarom in november mede om deze reden ook een probleem gaan vormen; ondersteund door Pew Research Center die vond dat slechts 20% van alle stemmers nationaal ervaring heeft met stemmen per post.

Indien ambtenaren een probleem vinden in de vereisten van de persoonsgegevens, zullen zij contact zoeken met deze stemmer. Dit kan dagen duren, maar wanneer een stem net voor de Verkiezingsdag is opgestuurd, is het risico groot dat deze wordt afgewezen. Daarnaast kunnen de ambtenaren er ook voor kiezen om het stembiljet naar een rechter te sturen die verder onderzoek zal uitvoeren indien er sprake is van een serieus probleem.  

Voor een goed uitvoerbaar model betreft poststemmen in de Verenigde Staten zou gekeken kunnen worden naar de staat Washington; een staat die de verkiezingen sinds 2005 grotendeels organiseert per post. In dit systeem zijn de stembiljetten gebonden aan individuele Amerikanen met unieke barcodes die het mogelijk maken voor stemmers om hun stembiljet te volgen nadat het is opgestuurd – vergelijkbaar met het volgen van pakketjes die wij bestellen bij Bol.com. Dit uitgebreide systeem zorgt ervoor dat het moeilijk is om fraude te plegen zonder dat het ontdekt wordt.

Afwezig vs. poststembiljet

Is er een verschil tussen deze twee? De termen worden beide op dezelfde momenten gebruikt, wat het niet alleen voor Amerikanen, maar ook voor ons ingewikkeld maakt om deze verkiezing daarmee te begrijpen.

Een afwezig stembiljet ofwel “absentee ballot” wordt gebruikt indien er sprake is van een situatie waarin een persoon niet in staat is om op de Verkiezingsdag naar de stempost te gaan. Iedere staat keurt deze vorm van stemmen op verschillende voorwaarden goed en daarnaast geeft de federale wetgeving aan dat er stembiljetten naar militaire en overzeese stemmers gestuurd moeten worden indien er zo’n verkiezing is. Om kort samen te vatten: een “afwezig stembiljet” verwijst naar stembiljetten per post waarbij deze zijn aangevraagd omdat iemand niet fysiek kan stemmen – voor de meerderheid van de Amerikanen betekenen de twee termen hiermee hetzelfde.

In de negen staten waar geregistreerde stemmers deze verkiezing automatisch een stembiljet per post ontvangen, zijn er nog steeds afwezige stembiljetten die verwijzen naar een persoon die zich op het moment van de verkiezing niet in de desbetreffende staat bevindt (in verband met school, reizen, etc.) en daarmee het stembiljet niet op het geregistreerde adres kan ontvangen.

In de grote lijnen betekenen de twee termen dus hetzelfde. Toch zijn er enkele kleine verschillen, maar houd je niet te veel bezig met het onderscheiden van de termen – aangezien beide verwijzen naar stemmen per post.

Verkiezingsfraude?

Gedurende de wedstrijd die loopt tot november, heeft president Trump enkele keren valse uitspraken gedaan over het risico met het goedkeuren van stemmen per post. In 2018 heeft hij daarnaast een commissie aangesteld om onderzoek te doen naar eventuele verkiezingsfraude, dit leverde echter geen bewijs op.

Verkiezingsfraude is zeer zeldzaam in de Verenigde Staten en poststemmen vormt hierbij geen uitzondering. In de afgelopen 20 jaar zijn er meer dan 250 miljoen stemmen per post geteld en uit gegevens van Heritage Foundation blijkt dat er slechts 1.285 situaties zijn geweest waarin er bewijs is gevonden dat duidde op fraude, wat resulteerde in 1.100 veroordelingen. Daarnaast geven experts aan dat de grootte waarin er fraude gepleegd moet worden om invloed te hebben op de uitslag van de verkiezing – zoals het stelen van enveloppen met stembiljetten, vervalsing van stembiljetten of het stelen van afwezige stembiljetten – zo groot moet zijn dat het onmogelijk is om dit nationaal uit te kunnen voeren. Dus ja, de kans is groter dat je geraakt wordt door de bliksem dan dat er sprake zal zijn van verkiezingsfraude tijdens de aankomende verkiezing.

Na november

De kans is dit jaar zeer groot dat degene die vroeg aan kop komt te staan in de peilingen op het einde van de Verkiezingsdag hoogstwaarschijnlijk de verkiezing niet zal winnen – een mogelijkheid voor Biden, die ervan overtuigd is dat iedere stem geteld zal moeten worden; tegenover president Trump, die aangeeft dat de uitslag bekend zal zijn in de avond van de Verkiezingsdag. De uitslag zal weken kunnen duren na de Verkiezingsdag en met de gedachte dat Trump aangaf dat er misschien niet een vredige overgang zal zijn van het presidentschap, is de algehele situatie nogal alarmerend.

President Trump heeft aangegeven dat de uitslag van de verkiezing zou kunnen belanden bij het Hooggerechtshof, waar de rechterlijke macht nog meer richting de conservatieve kant op beweegt, na het overlijden van de progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg, waarop Trump Amy Coney Barrett heeft aangewezen als vervanger voor haar zetel als rechter. Coney Barrett zal waarschijnlijk worden aangewezen in een Senaat met een Republikeinse meerderheid – welke als enige de macht heeft om een rechter goed te keuren in het Hooggerechtshof, wat betekent dat we een verdeling van 6 tot 3 zullen zien tussen conservatieven en progressieven, waarschijnlijk op de Verkiezingsdag.

Wanneer de uitslag van de verkiezing met de verschuiving van de rechterlijke macht, in het voordeel van Trump, naar het Hooggerechtshof gaat, kan dit tot een verdere onstabiele situatie leiden in de Verenigde staten, waarvan we geen duidelijke uitkomst kunnen bepalen. Vergeet echter niet dat de Verenigde Staten een aantal sterke organisaties heeft die de macht controleren en zich bezighouden met een rustige overdracht van het presidentschap, dus een uitspraak waarin de president “will be dragged out of the White House by the military” kan als overdrijven worden gezien – tenminste, voor nu.

Wereldwijde gevolgen

De meeste ontwikkelde landen hebben vergeleken met de Verenigde Staten het stemmen per post verwijderd uit het systeem tenzij een burger in het buitenland woont; daar bovenop moeten stemmers door een zwaarbeveiligd identificatieproces en moeten een geldige reden hebben voor de afwezigheid. Hiermee zet Amerika een stap naar voren als wereldwijd voorbeeld voor verkiezingen in de toekomst.

Wat betreft de Europese democratieën, heeft Frankrijk tot nu toe als enige land een uitzondering gemaakt voor de verkiezingen dit jaar, voor degenen die niet fysiek kunnen stemmen in verband met ziekte of voor bepaalde risico’s die mensen kunnen lopen tijdens deze pandemie. Sinds 1975 had Frankrijk poststemmen verwijderd uit de wetgeving na de verkiezingsfraude op Corsica, waar stembiljetten werden gestolen of gekocht waarbij sommige stembiljetten zelfs werden gebruikt op naam van overleden mensen. Veel Europese landen zijn door soort gelijke situaties gegaan en hebben als resultaat hiervan besloten dat er stemmen in de Europese Unie vrijwel alleen in persoon wordt gedaan. Dit zal echter kunnen veranderen door de huidige pandemie en de verkiezing in de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten hebben met de grootste ontwikkelde democratie in de wereld te zijn, ongetwijfeld invloed op de politieke ontwikkelingen in de wereld. Of dit nu gaat om de populariteit van het populisme, de toenemende politieke polarisatie in het Westen of de negatieve associaties betreft immigratie; de manier waarop deze verkiezing wordt uitgevoerd zal zeker hiervoor hetzelfde zijn.

Indien de komende verkiezing met het stemmen per post goed zal verlopen, zullen we een verdeeld Amerika zien waarin de volgende president is gekozen door Amerikanen die vanuit huis in alle gemakken hun stembiljetten hebben opgestuurd.

Een succesvolle verkiezing zal huidige democratieën laten zien dat de kans op slagen van verkiezingsfraude tegenwoordig erg klein is met alle mogelijkheden die er hedendaags zijn om alles te controleren. Nu in deze pandemie is het een prioriteit om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zullen gaan stemmen – en stemmen per post lijkt hiervoor een goede uitkomst te bieden.

Echter, indien de verkiezing in de Verenigde Staten op deze manier doorgaat met de beschuldigingen van verkiezingsfraude door de huidige leider – waarvan de kans groot is dat het zal gebeuren – dan zal deze verkiezing ongetwijfeld een alarmerend beeld geven voor de rest van de wereld en zal de keuze voor poststemmen herzien worden. Desalniettemin, vergeet niet dat de Amerikaanse democratie niet zoals andere democratieën in de wereld is, en daarvoor zal de kans klein zijn dat er negatieve gevolgen zijn voor andere landen. Tot die tijd kunnen we slechts toekijken en zien wat de uitkomst van deze verkiezing zal zijn.