‘“Ja, maar ik mag toch gewoon mijn mening wel geven?” Nee! Nee, ik vind van niet. Nee, het zou verboden moeten worden! Ja, ga iets anders doen. Weet ik veel… Limonade drinken met je moeder bij de HEMA in plaats van je zure zult over de wereld uitsmeren’, aldus Brigitte Kaandorp tijdens haar voorstelling Cabaret voor beginners (2013). Hoewel komisch bedoeld, vormt haar mini-betoog de kern van wat we allemaal weleens denken als we op Facebook de reacties van andere mensen aan het lezen zijn: wat een dom gelul.

Wat een dom gelul. Dat is eigenlijk het eerste wat ik denk als ik de zoveelste reactie lees waarin het bestaan van klimaatverandering óf ontkend óf gebagatelliseerd wordt. Tegenwerpingen die ik vaak tegenkom, zijn dat de mens een geringe invloed heeft op het klimaat, dat klimaatverandering juist positieve gevolgen heeft  en – deze is wellicht de domste – dat de elites van de wereld klimaatverandering gebruiken als dekmantel om over de ruggen van ‘gewone’ mensen rijker en machtiger te worden.

Climate denialism is een ontzettend dom fenomeen, omdat de feiten keihard aantonen dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering hoogstwaarschijnlijk – woordkeuze van het Intergovernmental Panel on Climate Change – bestaat en dat we zwaar in de problemen komen als we er niks aan doen (IPCC, 2013; IPCC, 2014). In de woorden van Brigitte: het zou verboden moeten worden!

Het ontkennen of bagatelliseren van het bestaan van klimaatverandering is niet alleen ongefundeerd, maar ook levensgevaarlijk. Als beleidsmakers, zoals Thierry Baudet, de ernst van het probleem onvoldoende begrijpen, dan kan dat naar mijn weten serieuze gevolgen hebben voor de hele planeet. Zij hebben de morele verantwoordelijkheid om de planeet te helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Je kunt natuurlijk zeggen dat een klein land als Nederland toch slechts een geringe (positieve) verandering van het klimaat kan bewerkstelligen door een klimaatvriendelijk beleid te voeren. Echter, zoals het bekende spreekwoord luidt: alle kleine beetjes helpen.

Even voor de goede orde: dat ‘klimaatkritische’ burgers veelal klinkklare onzin uitkramen, is wellicht niet helemaal hun schuld. Onderzoek van Mulvey, Piepenburg, Goldman en Frumhoff (2016) toont aan dat sommige bedrijven die gebruikmaken van fossiele brandstoffen (denk hierbij aan bedrijven als Chevron en ExxonMobile) bewust steun verlenen aan groepen die verkeerde informatie over klimaatverandering verspreiden. Dat doen ze natuurlijk omdat ze er baat bij hebben als het probleem wordt weggemoffeld. Ik kan me heel goed voorstellen dat een nietsvermoedende internetgebruiker gaat twijfelen of man-made climate change daadwerkelijk een probleem is na het zien van onderzoeksresultaten die het tegendeel lijken te bewijzen.

Toch zouden ‘gewone’ burgers en beleidsmakers beter moeten weten. Het internet biedt hun de mogelijkheid om de echte feiten over klimaatverandering direct op te zoeken. Als je er, na de feiten te hebben bestudeerd, nog steeds voor kiest om te roepen dat de mens geen of nauwelijks invloed heeft op het klimaat, dan verdien je het naar mijn mening ook wel om gecensureerd te worden. NU.nl geeft het juiste voorbeeld; op die website is het sinds februari 2019 niet meer toegestaan om reacties te plaatsen waarin het bestaan van klimaatverandering en de invloed van de mens daarop ontkend worden. Het argument is simpel: ‘Er is onomstotelijk bewijs dat de aarde opwarmt en dat de mens daar invloed op heeft’

In dat kader zou ik tegen de klimaatsceptici willen zeggen: “Ga iets anders doen. Limonade drinken met je moeder bij de HEMA, bijvoorbeeld.”          

Afbeelding in header door Steve Buissinne van Pixabay