Waarom geloven mensen in complottheorieën? Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Amerikaanse bevolking hierin gelooft. Maar ook in Nederland bestaat er een grote groep mensen die geloven in ‘alternatieve feiten’. Waarom? Volgens onderzoekers neemt het geloof in complottheorieën toe wanneer we merken dat de macht steeds meer naar de elite verschuift en we steeds minder over de controle beschikken. Vooral sinds Donald Trump het hoogste ambt van Amerika vervult, is er geen tekort geweest aan nieuwe complotten. Lees hier de meest recente complottheorieën van onze tijd.

De migrantenstroom wordt opzettelijk gestimuleerd door de linkse elite

Een van de nieuwere complottheorieën betreft de migrantenstroom vanuit het Midden-Oosten. De media, activisten en politici houden deze theorie al ruim twintig jaar in leven en wordt in de rechts-populistische kringen verspreid. De linkse elite zou met opzet de migrantenstroom stimuleren zodat onze beschaving met onze cultuur langzamerhand wordt vernietigd. Een invasie van moslims zou volgens deze groep het doel zijn van de linkse elite.

De voornaamste reden dat de rechts-populistische kringen dit geloven? De Brits-Zwitserse schrijver Gisèle Littman betoogde dat Europese en Arabische regimes en politici al sinds de jaren ’70 samenspannen om de migratiestroom van moslims te stimuleren. Het gevolg zou zijn dat de moslims een heilige oorlog gaan voeren tegen de Europese bevolking, met als doel om de Europese beschaving langzamerhand over te nemen.

Ook een andere auteur, Oriana Fallaci, heeft zich uitgesproken over de doelbewuste migratiestroom:

‘Europa is Europa niet meer, maar Eurabië, een kolonie van de islam’, schreef Fallaci.

Veel schrijvers en politici sluiten zich bij deze complottheorie aan. Bovendien zijn ze van mening dat de linkse elite zich te naïef opstelt tegenover de groeiende gevaren die door de islam zouden ontstaan.

Chemtrails

‘Chemtrail’ is een samentrekking van twee woorden, namelijk chemical en trail. Complotdenkers beweren dat er bij een vlucht, naast Co2 en water, chemicaliën vrijkomen. Er worden volgens hen opzettelijk bepaalde chemische stoffen vrijgelaten om de mensheid te beheersen. De redenen hiervoor zouden dus beheersing van de mensheid of oefeningen voor biologische en chemische oorlogsvoering zijn.

Witte Helmen

”Door het Westen geprezen Witte Helmen kidnappen 44 kinderen om chemische aanval in scène te zetten in Syrië”. Zo luiden de meeste koppen wanneer je in Google ‘Witte Helmen’ intypt.  De Witte Helmen zijn Syrische burgers die als vrijwilliger helpen wanneer een bombardement heeft plaatsgevonden. Ze proberen slachtoffers te redden en onder het puin vandaan te halen. Echter worden de Witte Helmen op sociale media bestempeld als terroristen. Bovendien worden ze door de media beschuldigd van samenzwering rond de hulporganisatie.

Ook de Russische media beschuldigen de Witte Helmen hiervan. De hulporganisatie krijgt (hulp)geld vanuit het Westen en de Russen bestempelen de vrijwilligers als een ‘propagandaorganisatie’. Ze zijn van mening dat de Witte Helmen de aanvallen in scène zetten en met opzet slachtoffers proberen te krijgen. De Syrische vrijwilligers zijn doelwit geworden van een buitengewone desinformatiecampagne die hen positioneert als een al-Qaida-verbonden terroristische organisatie.

Kijk hier de trailer van de korte documentaire op Netflix over de Witte Helmen:

Disclaimer: DEBAT neemt inzake deze complottheorieën geen standpunt in, maar probeert haar lezers slechts te informeren.